نام : افسانه

   نام خانوادگی: صباحی

   پست سازمانی: کارشناس امور بانوان و خانواده

   مدرک تحصیلی: کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

   آدرس پست الکترونیک:banovankhsh@yahoo.com

    شماره تماس: 32404348-058

 
. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی