نام :گلثوم

نام خانوادگی:حسین زاده

پست سازمانی:کارشناس امور بانوان

مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم اجتماعی

آدرس پست الکترونیک:banovankhsh@yahoo.com

شماره تماس:32404548-058
 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده