نام :فاطمه

نام خانوادگی: مسعودیان

پست سازمانی:معاون دفتر امور بانوان و خانواده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

آدرس پست الکترونیک:banovankhsh@yahoo.com

شماره تماس :32404324-058
 
اخبار استانداری
        
اخبار برگزیده